KOSGEB Desteklediği İşler

KOSGEB, işletmelere sağladığı desteklerle girişimcilerin daha verimli ve düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. KOSGEB, özellikle makine ve ekipman üreten işletmelere, yazılım ve bilişim hizmeti sunan işletmelere destekler sağlıyor. Bu doğrultuda, KOSGEB’in desteklediği işletmelerin sayısı oldukça fazla ve çeşitlilik gösteriyor. KOSGEB, girişimcilik destekleri kapsamında da uygulamalı girişimcilik eğitimleri ve iş planı hazırlama ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Ayrıca, KOSGEB fikri mülkiyet hakları destekleri ve bölgesel destekler gibi alanlarda da işletmelere destek sağlıyor.

KOSGEB Nedir?

KOSGEB, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimine yardımcı olan bir kuruluştur. Kuruluş amacı, işletmelerin rekabet gücünü arttırmak, üretim kalitesini yükseltmek ve girişimcilik konusunda teşvik sağlamaktır.

KOSGEB’in görevleri arasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal kaynaklarının temini, işletmelerin Ar-Ge ve inovasyon yoluyla kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak ve işletmelerin uluslararası pazarlarda rekabet etmelerine yardımcı olmak yer almaktadır. KOSGEB, bu hedeflere ulaşmak için işletmelere pek çok alanda çeşitli destekler sunar.

KOSGEB’in Destekleri Nelerdir?

KOSGEB, desteklediği işletmeler aracılığıyla Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkı sağlıyor. KOSGEB’in sağladığı destekler arasında girişimcilik destekleri, fikri mülkiyet hakları destekleri ve bölgesel destekler yer alıyor. Girişimcilerin iş hayatına hazırlanması için uygulamalı girişimcilik eğitimleri veriliyor ve iş planı hazırlama ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Ayrıca, işletmelerin fikri mülkiyet haklarını korumaları için destekler sağlanıyor. KOSGEB, farklı bölgelerdeki işletmelere yönelik bölgesel destekler sağlıyor. Bu desteklerin şartları ve süreleri işletme sahipleri tarafından incelenmeli.

Girişimcilik Destekleri

KOSGEB, yeni işletme kurmak isteyen girişimcilere çeşitli destekler sağlamaktadır. Bu desteklerden biri olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, girişimcilerin iş dünyasında karşılaşacakları sorunlara hazırlıklı olmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, iş planı hazırlama ve danışmanlık hizmetleri de verilmektedir. İş planı hazırlama hizmeti sayesinde girişimciler, iş kurmaları için gerekli adımları doğru bir şekilde atabilirler.

Bunun yanı sıra, KOSGEB girişimcilerin işletmelerini büyütmelerine de destek olmaktadır. Büyüme stratejilerinin belirlenmesi, yeni pazarlara girilmesi ve finansman sağlanması konularında danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. KOSGEB ayrıca, bireysel girişimcilerin yanı sıra, ortaklık modeline dayalı işletmelerin kurulmasına da destek vermektedir.

  • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri
  • İş Planı Hazırlama ve Danışmanlık Hizmetleri
  • Büyüme Stratejileri
  • Pazar Araştırması ve Analizi
  • Finansman Sağlama
  • Ortaklık Modeline Dayalı İşletme Kurma

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri

KOSGEB’in Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, iş hayatına girmek isteyen girişimcilerin işletme kurma, yönetme ve geliştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları bilgileri edindikleri eğitimlerdir. Bu eğitimler, işletme sahiplerinin işletme yönetimi, pazarlama stratejileri, finansal yönetim, satış gibi konulara hakim olmalarına yardımcı olur. Eğitimlerde, iş hayatında karşılaşılabilecek zorluklar ve nasıl üstesinden gelinebileceği konuları da ele alınır.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, KOSGEB tarafından ücretsiz olarak verilir. Eğitimler, işletme sahiplerinin ihtiyaçlarına göre farklı seviyelerde ve konularında sunulur. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar, KOSGEB tarafından düzenlenen belgeyi alır ve bu belge, iş hayatlarında kendilerine avantaj sağlar.

Eğitimler, online veya yüz yüze olarak alınabilir. Online eğitimler, istediğiniz zaman ve mekanda alabileceğiniz şekilde sunulur. Yüz yüze eğitimler ise KOSGEB’in bölgesel birimlerinde yapılmaktadır. İşletme sahipleri, KOSGEB’in internet sitesi üzerinden veya bölgesel birimlerdeki ofislere başvurarak, eğitimlere katılabilirler.

İş Planı Hazırlama ve Danışmanlık Hizmetleri

KOSGEB, girişimcilere yeni işletmelerini kurmak için destekler sağlarken aynı zamanda işletmelerin sürdürülebilirliği için de çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, girişimcilerin iş planı hazırlama sürecinde yaşayabilecekleri zorlukları en aza indirmek ve işletmelerinin geleceğine yönelik doğru adımlar atabilmeleri için iş planı hazırlama ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Bu hizmetler, işletmenin potansiyeline göre belirleniyor ve işletmenin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için gerekli adımların atılmasını sağlıyor. Eğer bir girişimciyseniz, KOSGEB’in bu hizmetlerinden yararlanarak işinizi daha doğru ve planlı bir şekilde ilerletebilirsiniz.

Fikri Mülkiyet Hakları Destekleri

KOSGEB, işletmelerin fikri mülkiyet haklarını korumaları için de destekler sunmaktadır. Bu destekler, işletmelerin ticari markalarını korumaları ve patent başvurularını gerçekleştirmelerini mümkün kılar. KOSGEB, bu destekler kapsamında, işletmelerin fikri mülkiyet haklarına ait belgeleme, tescil ve koruma işlemleri için finansal destek sağlamaktadır. Bu sayede, işletmelerin intelektüel mülkiyet haklarını korumaları ve geliştirmeleri desteklenmektedir.

Bölgesel Destekler

KOSGEB, farklı bölgelerdeki işletmeleri desteklemek amacıyla çeşitli destekler sağlamaktadır. Bu destekler, KOBİ’lerin bölgesel kalkınmalarına ve rekabet güçlerinin artmasına katkıda bulunmaktadır.

Bölgesel destekler arasında en yaygın olanı, işletmelerin bulunduğu bölgede gerçekleştirilen fuarlara katılım desteğidir. KOSGEB, işletmelerin fuarlara daha uygun bir maliyetle katılmalarına yardımcı olmaktadır.

Diğer bir bölgesel destek kapsamı da, bölge bazlı girişimcilerin KOSGEB desteklerine daha kolay ulaşabilmelerini sağlamaktır. Bölgesel destekler sayesinde, işletmelerin bulundukları bölgelerdeki altyapı eksikliklerini giderebilmelerine de destek olunmaktadır.

KOSGEB Desteklediği İşler Hangileridir?

KOSGEB, birçok farklı sektördeki işletmelere destek sağlamaktadır. Bunlar arasında en sık desteklenen iş alanlarından biri makine ve ekipman üretimi sektörüdür. Bu alandaki işletmelere KOSGEB tarafından destek sağlanarak, iş geliştirme, üretim optimizasyonu ve Kalite Güvence çalışmaları yapmaları sağlanmaktadır. Diğer bir desteklenen iş alanı ise yazılım ve bilişim hizmetleri sektörüdür. Bu sektörde uluslararası standartlarda kaliteli ürünler geliştirebilmeleri için KOSGEB tarafından gerekli teknolojik desteğin sağlanması ile işletmeler daha da gelişebilmektedir. KOSGEB ayrıca işletmelerin rekabet güçlerini artırmak, üretim kapasitelerini artırmak ve ihracat yapmalarını sağlamak için de çeşitli destekler sağlamaktadır. Bu destekler ile birlikte KOBİ’ler daha rekabetçi hale gelme fırsatı elde edip, işlerini daha iyi bir noktaya taşıyabilmektedirler.

Makine ve Ekipman Üretimi

KOSGEB, özellikle makine ve ekipman üreten işletmelerin gelişmesi ve büyümesi için çeşitli destekler sağlamaktadır. Bu destekler arasında, işletmelerin rekabet gücünü artırmaya yönelik teknolojik yeniliklerin desteklenmesi, Ar-Ge çalışmalarının ve inovasyon faaliyetlerinin finanse edilmesi sayılabilir. Ayrıca, işletmelerin üretim ve tedarik zinciri süreçlerinin geliştirilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri de KOSGEB tarafından verilmektedir.

Destek Türü Destek Miktarı Destek Şartları
Üretim Yatırımları Destek Programı İşletmenin yatırım bedeli kadar kredi Yatırımın bölgesel kalkınmaya katkısı ve sürdürülebilirliği
İmalat Sanayinde Dijital Dönüşüm Programı En fazla 1 milyon TL tutarında faizsiz kredi İşletmenin dijitalleşme planı ve hedeflerine uygunluk

Bunun yanı sıra, işletmelerin kalite standartlarına uygun olarak üretim yapmalarına yönelik eğitimler de verilmekte, belgelendirme süreçleri desteklenmektedir. KOSGEB, makine ve ekipman üretimi yapan işletmelerin yurtdışı pazarlara açılmasını da teşvik etmektedir. Bu kapsamda, uluslararası fuarlara katılım desteği ve yurt dışı iş gezileri düzenleme gibi destekler sağlanmaktadır.

  • Üretim teknolojilerinin modernizasyonu
  • Yurt dışı pazar araştırmaları ve ticari görüşmeler
  • Kalite standartlarına uygunluğun sağlanması
  • Yapılan ihracatın desteklenmesi

Makine ve ekipman üretimi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için KOSGEB tarafından sunulan destekler, işletmelerin verimliliklerini ve rekabet güçlerini artırmaları açısından oldukça önemlidir. Bu destekler sayesinde işletmeler, üretim kapasitelerini artırabilir, yeni ürünler geliştirebilir ve ihracat faaliyetlerini artırabilirler.

Yazılım ve Bilişim Hizmetleri

KOSGEB, yazılım ve bilişim hizmetleri sunan işletmelere de destekler sağlamaktadır. Bu destekler kapsamında işletmelere, yazılım ve donanım alımlarında %50’ye kadar geri ödemesiz destek verilmekte ve KOBİ’lere özel e-ticaret sitesi veya SEO hizmetlerinde %70’e kadar geri ödemesiz destek sağlanmaktadır. Ayrıca, firmaların genç beyinlerden oluşan yazılım ekibi oluşturabilmesi için çalışan başına düşen maliyetin %50’sine kadar destek sunulmaktadır. Son olarak AR-GE projelerinde faaliyet gösteren firmalara %100’e kadar geri ödemesiz destek sağlanmaktadır.

Yorum yapın