Kids Education Academy

Kids Education Academy, çocuklar için özel olarak tasarlanmış bir eğitim kurumu olarak faaliyet göstermektedir. Okul, geleceğin liderlerini yetiştirmek için yüksek kaliteli eğitim ve öğretim programları sunmaktadır. Kendine özgü konsepti ve eğitim yaklaşımı ile diğer okullardan ayrılmaktadır. Proje tabanlı öğrenme ile bilgiyi uygulamalı olarak öğrencilere sunan Kids Education Academy, STEM Eğitimi ile de öğrencilere bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konularında beceriler kazandırmaktadır. Kurum, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine de önem vermektedir. Bu doğrultuda sosyal sorumluluk projeleri ve sanatsal etkinliklerle öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesine fırsat vermektedir. Başvuru süreci hakkında bilgiler ve burs olanakları da mevcuttur.

Okulun Tarihi ve Vizyonu

Kids Education Academy, 2010 yılında kurulmuş bir eğitim kurumudur. Okulun kuruluş amacı, Türkiye’deki eğitim sistemine farklı bir bakış açısı getirerek, öğrencileri sadece sınav odaklı değil, aynı zamanda hayata hazır bireyler olarak yetiştirmektir. Bu doğrultuda okulda projeye dayalı öğrenme ve STEM eğitimi gibi farklı eğitim yaklaşımları uygulanmaktadır. Kids Education Academy’nin vizyonu ise öğrencileri, sadece bilgi haznesi olarak değil, aynı zamanda yaratıcı, yenilikçi, sorun çözme becerilerine sahip, toplumsal sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmektir.

Konsept ve Eğitim Yaklaşımı

Kids Education Academy, öğrencilerinin güçlü yönlerini ön plana çıkarmayı hedefleyen bir eğitim kurumudur. Okulun eğitim yaklaşımı, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına odaklanan ve onlara çağın gerektirdiği becerileri kazandırmayı amaçlayan bir konsept üzerine kurulmuştur.

Öğrencilerin farklı düşünce yapılarına uygun bir eğitim sağlayan Kids Education Academy, öğrencilerinin öğrenme süreçlerini olumlu yönde etkilemektedir. Okulun eğitim yaklaşımları arasında proje tabanlı öğrenme ve STEM eğitimi yer almaktadır.

Proje tabanlı öğrenme, öğrencilere gerçek hayatta karşılaşabilecekleri sorumluluklar ve problemler üzerinde çalışma imkanı veren bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, öğrencilerin araştırma yapma, analiz etme, eleştirel düşünme ve takım çalışmasındaki becerilerini geliştirmektedir.

STEM eğitimi ise, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında öğrencilerin ilgilerini çekerek, gelecekte bu alanlarda çalışmalarına ilham vermeyi hedeflemektedir. Okulda STEM eğitimi kapsamında gerçekleştirilen örnek ders programları ve laboratuvarlar sayesinde öğrenciler, teorik bilgiyi pratikte kullanmayı öğrenmektedirler.

PROJE TABANLI ÖĞRENME

Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin bireysel veya grup halinde, belirli bir konu veya problem üzerine araştırma yaparak ve sonunda bir proje oluşturarak öğrenmelerini sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım sayesinde öğrenciler, öğrenmeyi daha etkili hale getirirken aynı zamanda problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim ve işbirliği gibi becerileri de geliştirirler.

Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin ilgi alanlarına ve güncel konulara göre tasarlanan projelerle desteklenir. Öğrenciler, projelerinde belirlenen hedeflere ulaşmak için kaynakları araştırır, veri toplar ve analiz eder, sonuçları yorumlar ve bir sunum hazırlarlar. Bu süreçte öğretmenler, öğrencilere yol gösterici bir rol oynarlar ancak öğrencilerin öğrenme sürecinin tamamında aktif bir rol almaları beklenir.

Proje tabanlı öğrenme, çeşitli disiplinler ve konular arasında bağlantı kurulmasında da etkilidir. Örneğin, bir öğrenci bir tarihi olayın nedenlerini ve sonuçlarını araştırdığında aynı zamanda matematiksel veri analizi, dil becerileri ve belirli bir kültürel bağlam hakkında bilgi edinir. Bu yaklaşım, öğrencilerin öğrenme sürecindeki ilgisizlikleri ve bağlantısızlıkları azaltarak daha anlamlı bir öğrenme deneyimi sunar.

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, öğrencilerin geleceğin mesleklerindeki gereksinimlere hazırlanmaları için önemli bir araçtır. Proje tabanlı öğrenmeyi kullanan öğrenciler, dijital beceriler gibi işverenlerin aradığı becerileri geliştirirler ve bu beceriler onların iş gücüne katılımlarını kolaylaştırır.

Örnek Projeler

Kids Education Academy, proje tabanlı öğrenme yaklaşımını benimseyen bir eğitim kurumudur. Okul, öğrencilerin somut tecrübeler ve uygulamalar yoluyla öğrenmelerine olanak tanıyan birçok proje gerçekleştirir. Örneğin, öğrenciler, toplumsal sorunları ele alan projeler geliştirmekte ve bunları mümkün olduğunca gerçek hayat senaryolarına yakın şekilde tasarlamaktadırlar.

  • Bir diğer örnek proje, STEM eğitimi kapsamında gerçekleştirilen robotik yarışmasıdır. Öğrenciler, bu yarışmada kendi tasarımlarını yapmakta, makineleri kodlamakta ve sonrasında yarışmaya katılmaktadırlar.
  • Okulda gerçekleştirilen bir diğer proje ise öğrencilerin kendi bahçelerini tasarlayıp yetiştirmeleri projesidir. Bu proje sayesinde öğrenciler hem doğayı tanımakta hem de sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmektedirler.

Bu örnek projeler, öğrencilerin kendi kendilerine donanımsal, yazılımsal, teknolojik ve sosyal becerilerini geliştirmelerini sağlar. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, öğrencilerin sadece öğrenmekle kalmayıp, öğrendiklerini somutlaştırarak hayatlarına uygulamalarını da sağlar. Bu da, onların öğrenme deneyimini daha kalıcı hale getirir.

Öğrenci ve Öğretmen Yönlendirmesi

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, geleneksel öğretim yöntemlerinden farklı olarak öğrencilerin öğretmenlerinin rehberliğinde kendi projelerini geliştirmeleri üzerine odaklanmaktadır. Bu nedenle, öğretmenlerin öğrencilerin öğrenme sürecinde tam bir mentörlük rolü oynaması gereklidir.

Proje tabanlı öğrenmede öğrenciler öğretmenlerinin yönlendirmesi altında kendi projelerini oluştururlar ve bu projeleri hayata geçirmek için gerekli araçları kullanırlar. Öğretmenler ise projelerin gidişatını takip eder, zorlayıcı sorular sorar, yardım eder ve rehberlik ederler.

Bu yaklaşım öğrencilerin özgüvenlerini artırırken, öğretmenlerin de öğrencilerin ilgi ve becerilerine göre özelleştirilmiş eğitim programları tasarlamasına olanak sağlar. Bu sayede her öğrenci, kendi yeteneklerine uygun bir öğrenme deneyimi yaşayabilir.

STEM EĞİTİMİ

STEM eğitimi, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerine dayalı bir eğitim programıdır. Bu eğitim programı öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmelerine yardımcı olur. STEM eğitimi okullarda laboratuvar çalışmaları, proje tabanlı öğrenme, araştırma ve keşif faaliyetleri ile uygulanır. Bu eğitim programı, öğrencilerin problem çözme, analitik düşünme, dayanıklılık, eleştirel düşünme ve takım çalışması becerilerini geliştirmelerine de katkı sağlar. Okulumuzda STEM eğitimi, öğrencilerin yaş düzeylerine uygun olarak uygulanır ve öğrenciler için ilgi çekici bir şekilde öğrenme ortamı yaratılır. Okulumuzda STEM eğitimine verilen önem, öğrencilerin gelecekteki mesleklerine hazırlanmalarına yardımcı olacak nitelikli bireyler olmalarına da katkı sağlar.

Laboratuvarlar ve Ekipmanlar

STEM eğitimi, teorik bilgilerin yanı sıra uygulama yapabilecekleri laboratuvar ortamında öğrencilere pratik tecrübe kazandırmayı hedefler. Kids Education Academy, STEM eğitimini uygulamaya koyan bir okuldur. Okulda, öğrencilerin bilimsel ve matematiksel konuları deneyimleyebilecekleri laboratuvar ve atölyeler mevcuttur.

Okuldaki laboratuvarlar; fizik, kimya, biyoloji, mühendislik ve teknoloji alanlarında öğrencilerin yararlanabileceği tam donanımlı ekipmanlarla donatılmıştır. Öğrenciler, bu laboratuvarlarda teorik bilgilerin yanı sıra pratik tecrübeler de kazanarak derslerinde daha başarılı olmaktadırlar.

Ayrıca, okulda sadece öğrencilere özel olmayan birçok laboratuvar ve atölye de bulunmaktadır. Bu atölyelerde öğrenciler diledikleri gibi projeler yaparak uygulama becerilerini geliştirebilirler. Okulda bulunan tüm laboratuvarlar ve atölyeler, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanır ve onlara gelecekteki mesleklerine hazırlık için gerekli olan becerileri kazandırır.

Ayrıca, okulun STEM eğitimine odaklı olması nedeniyle, laboratuvar ve atölyelerde kullanılan tüm ekipmanlar son teknolojiye sahip uygun ve modern ekipmanlardır. Bu ekipmanlar, öğrencilere en iyi eğitimi sağlamak için sürekli olarak güncellenir ve yenilenir.

Örnek Ders Programları

STEM eğitimi kapsamında gerçekleştirilen örnek ders programları, öğrencilere etkileşimli ve uygulamalı bir eğitim sunmayı amaçlar. Programlarda öğrenciler, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kendi projelerini tasarlar ve hayata geçirirler. Bu programlar, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcılık becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Örnek ders programları arasında, robot teknolojisi, 3D yazıcılar, kodlama, modelleme ve benzeri öğrenme faaliyetleri yer almaktadır. Bu sayede öğrenciler, tam donanımlı laboratuvarlar ve eğitmenlerin yardımıyla, teorik olarak öğrendiklerini uygulamada da hayata geçirirler.

Öğretim Kadrosu

Kids Education Academy’da, öğrencilerin en iyi şekilde öğrenmeleri için uzman öğretmenler görev yapmaktadır. Okuldaki öğretmen kadrosu, alanlarında uzman ve deneyimli öğretmenlerden oluşmaktadır. Her bir öğretmen, öğrencileri en iyi şekilde yönlendirmek ve desteklemek için alanlarında yüksek lisans veya doktora derecelerine sahiptir.

Öğretmenlerimizin pedagojik formasyonları yüksektir ve eğitimde sürekli kendilerini geliştirmektedirler. Ayrıca, her öğrencinin öğrenme stilini ve ihtiyaçlarını anlayarak eğitimlerine bireysel yaklaşımlar belirlemektedirler. Bu sayede, her öğrenci kendi tempo, ihtiyaçlar ve ilgi alanlarına göre öğrenme deneyimi yaşar.

Okuldaki öğretmenlerimiz, sadece akademik konularda değil, aynı zamanda öğrencilerin kişisel gelişimlerine de önem vermektedir. Öğrencilerimizin sosyal becerilerini, özgüvenlerini ve liderlik yeteneklerini geliştirmek için öğrenciler ile etkileşim halinde olmaktadırlar.

Öğretmen kadromuz, her biri alanlarında uzman, deneyimli ve öğrenci odaklı yaklaşımlar belirleyen öğretmenlerden oluşmaktadır. Böylece öğrencilerimiz, Kids Education Academy’da sadece bilgi sahibi olmakla kalmaz, tatmin edici bir öğrenme deneyimi de yaşarlar.

Etkinlikler ve Proje Faaliyetleri

Okulumuz öğrencilerine sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerini de desteklemek için çeşitli etkinlikler ve proje faaliyetleri sunmaktadır. Öğrencilerimiz, müzik, tiyatro, dans, resim gibi sanatsal etkinliklere katılarak yaratıcılıklarını keşfedebilirler. Okulumuz, STEM eğitimi kapsamında gerçekleştirilen bilimsel projelerle öğrencilerin problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, sosyal sorumluluk projeleriyle öğrenciler, farklı toplumsal sorunlar hakkında farkındalık yaratmayı ve topluma katkı sunmayı öğrenirler. Okulumuzda gerçekleştirilen etkinlikler ve projelerle, öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilecekleri, arkadaşlarıyla işbirliği yapabilecekleri ve yeni şeyler öğrenebilecekleri bir ortam sunmaktayız.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Kids Education Academy, öğrencilerinin sadece akademik başarılarından ziyade, sosyal sorumluluk bilinci kazanmalarını da hedefler. Bu doğrultuda, öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almalarına olanak tanır. Okulun düzenlediği sosyal sorumluluk projeleri arasında çevre temizliği, yoksul kesimlere yardım, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yer alır. Öğrenciler, bu projelerde farklı alanlarda görev alarak, hayatın gerçeklerine dair deneyimler kazanırlar. Aynı zamanda, bu projeler, öğrencilerin empati, paylaşım ve işbirliği gibi sosyal becerilerini de geliştirir.

  • Çevre temizliği faaliyetleri
  • Yoksul kesimlere yardım çalışmaları
  • Engelli bireyler için kolaylaştırıcı faaliyetler

Kültürel Etkinlikler

Kids Education Academy, sadece akademik eğitimi değil, sosyal ve kültürel aktivitelerle de öğrenci gelişimini destekler. Okulda, müzik, tiyatro ve hatta resim dersleri gibi farklı sanatsal etkinlikler düzenlenir. Böylece öğrenciler, sanatsal becerilerini geliştirirken, aynı zamanda da stres atma ve yaratıcılık becerileri kazanırlar.

Okulun yıl boyunca düzenlediği etkinlikler, öğrencilere farklı kültürleri tanıma fırsatı da sunar. Uluslararası gün kutlamaları, kültürel festivaller, sergiler ve sanat işbirliği projeleri, hem yerel hem de uluslararası öğrencilerin beraber çalışmalarına ve anlaşmalarına yardımcı olur. Bu sayede, öğrenciler dünya vatandaşı olma yolunda güçlü adımlar atarlar.

Okulda gerçekleştirilen mevsimlik konserler ve oyunlar, öğrencilerin yeteneklerini sergileme fırsatı da sunar. Öğrenciler, okulun sahne sanatları kulübüne katılarak, sahne tecrübesi kazanabilirler.

Kids Education Academy, öğrencilerin kişisel gelişimleri için sağladığı bu tür etkinliklerle, kendilerine güvenmelerini ve sosyal yaşamdaki başarılarına da katkıda bulunmalarını hedefler.

Öğrenci ve Veli Yorumları

Kids Education Academy, öğrenci ve velilerin memnuniyetini yüksek tutmak için sürekli çalışmaktadır. İyi bir eğitim kurumunun temel taşı da budur zaten. Okulumuzun eğitim programı ve yaklaşımı hakkında ailelerin düşüncelerini öğrenmek için geri bildirimleri önemsiyoruz. Bunun için düzenli olarak anketler yapıyor ve ailelerden görüşlerini alıyoruz.

Gerçekten de, öğrenci ve velilerimizin yorumları, okulumuzda uygulanan eğitim programlarının başarısını kanıtlamıştır. Özellikle STEM eğitimi ve proje tabanlı öğrenme yaklaşımları, hem öğrencilerin hem de velilerin dikkatini çekmiş ve olumlu geri bildirimler almıştır.

Okulumuzda eğitim gören öğrenciler, programımızın özelleştirilmiş ve adaptif doğasının yanı sıra, nitelikli öğretmenlerin desteği ve öğrencilerin doğru yönlendirmesi ile çok başarılı olmuşlardır. Okulumuzu bir yuva olarak gören ailelerimiz, eğitim alanındaki yeniliklere duydukları özlemin, okulumuzda karşılandığına inanıyorlar.

Bu nedenle, öğrenci ve velilerimizin yorumları bizim için son derece önemlidir. Bunu göz önünde bulundurarak, okulumuzdaki tüm öğrenciler ve veliler, fikirlerini ve görüşlerini bizimle paylaşmaktan çekinmemelidir. Her türlü geri bildirimin, okulumuzun daha da gelişmesine yardımcı olacağını unutmamalıyız.

Başvuru ve Kabul Süreci

Kids Education Academy, eğitim felsefesi ve kalitesiyle öğrencilerin tercih ettiği bir özel okuldur. Okulumuza başvuru süreci oldukça basittir ve tüm aday öğrencileri kabul sürecine davet ederiz. Başvurular, okul web sayfasında yer alan başvuru formu aracılığıyla yapılabilir. Bilgilerin gelecekteki kayıt sürecinde kullanılabilmesi için başvuru formu doldurulmalıdır. Başvuru sürecinde, okul kayıt ofisi sizinle irtibata geçecektir ve size kabul aşamasında gerekli bilgileri sağlayacaktır.

Öğrenciler okulumuzda kayıt işlemleri için mülakat yapmak durumundadır. Mülakatta, aday öğrencilerimizin kişilik özellikleri, sosyal davranışları, zekâ seviyeleri, akademik başarıları ve ilgi alanları hakkında bilgi edinilir. Okulumuzun kabul kriterlerine uygun olan öğrenciler, kabul edilir ve okula kayıtları yapılır.

Burs olanaklarına başvurular, kayıt ofisimiz tarafından yönetilir. Okulumuzda mevcut olan burs fonlarına göre öğrencilere burs olanakları sunulmaktadır. Burs başvuruları, kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra kabul edilir.

Mülakat ve Kayıt İşlemleri

Kids Education Academy’ye kayıt olmak isteyen öğrenciler ve veliler, öncelikle okulun internet sitesindeki başvuru formunu doldurarak kayıt için başvuruda bulunabilirler. Başvuru sonrası, okul yönetimi öğrenci ve velileri ile bir mülakat gerçekleştirir. Bu mülakatta öğrencilerin ilgi alanları, akademik başarıları ve gelecek hedefleri ile birlikte, velilerin de beklentileri ve okula dair soruları ele alınır.

Mülakat sonrası, öğrencilerin akademik durumuna göre okul yönetimi tarafından karar verilir. Kabul edilen öğrencilerin aileleriyle birlikte kayıt işlemleri gerçekleştirilir. Bu işlemler sırasında, gerekli evraklar teslim edilir ve öğrencinin eğitim ve öğretim hayatıyla ilgili tüm bilgilendirmeler yapılır.

Kids Education Academy, öğrencilerin sosyal, akademik ve kişisel gelişimine odaklanırken, aynı zamanda öğrencileri geleceğe hazırlamak için gerekli eğitimleri sağlamaktadır. Kayıt sürecinde, aileler okuldaki bu yaklaşımla ilgili tüm detayları öğrenme fırsatı bulabilirler.

Burs Olanakları

Okulumuz, öğrencilerin eğitim imkanlarını en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için burs olanakları sunmaktadır. Burslar, maddi durumu yeterli olmayan ancak okulumuzda eğitim almak isteyen öğrenciler tarafından başvurulabilecek şekilde düzenlenmektedir. Burs başvuruları, her yıl okulun belirlediği tarihlere göre yapılmaktadır. Başvurular okul yönetimine iletilerek değerlendirme süreci başlatılmaktadır. Burs alan öğrenciler, okulumuzun eğitim programından tam olarak faydalanıp, eğitim hayatlarında başarılı olabilme imkanına sahip olmaktadır. Detaylı bilgi için okulumuzun web sitesinden veya yetkili kişilerle iletişim kurarak bilgi alabilirsiniz.

Yorum yapın